Gabrielle van Vliet Gestalttherapie & Familieopstellingen - Nijmegen
Individuele gestalttherapie

Individuele gestalttherapie

De basis van waaruit ik werk is de Gestalttherapie. Het is een proces- en  ervaringsgerichte psychotherapie, waarin aandacht besteed wordt aan hoe jij contact en verbinding maakt met jezelf en in relatie met anderen. We staan stil in het hier en nu bij jouw problemen, hoe jij de situatie beleeft , jouw gedachten , jouw emoties en jouw ervaringen in je lichaam . Je leert ze kennen en ze uiten met je hart en met je hoofd. Je boosheid , verdriet, gedachten, verlangens en alles wat er in jou zit. Je ontdekt je belemmeringen die in de weg staan om te groeien en om te verlangen. De Gestaltbenadering is meer dan alleen je problemen oplossen het is een zijnswijze, een levenshouding die gebaseerd is op aantal filosofische , culturele en kunstzinnige stromingen. Verandering betekent opnieuw ervaren en te doorvoelen. Het gaat niet om anders te worden, of beter te worden maar meer je volledige potentieel te gebruiken. Fysiek , mentaal, emotioneel en spiritueel . 

Werkwijze

Gestalttherapie is een gesprekstherapie met de aandacht op gewaarzijn en lichaamsbewustzijn. Soms doe ik ook oefeningen waarin we voor jou minder bekend gedrag uitproberen, bijvoorbeeld via stoelenwerk waarin jij de dialoog aangaat met de ander of met een deel van jezelf. Ik werk ook regelmatig met opstellingen , soms via tafelopstellingen . Je kijkt vanuit de metaposities en je krijgt nieuwe inzichten. Vaker gebruik ik vloerankers , waarin je het veld/ het systeem gaat verkennen en ervaren zodat je ook werkelijk veranderingen kunt aanbrengen. 

Individuele gestalttherapie
Individuele opstellingen met vloerankers of met poppetjes ( tafelopstelling )

Individuele opstellingen met vloerankers of met poppetjes ( tafelopstelling )

Waarom opstellingen met vloerankers?

Je ziet op de grond hoe jouw innerlijk beeld van het systeem in elkaar zit. Je ervaart het door er op te staan. De therapeut kan de posities van de anderen innemen en zijn ervaringen met je delen. Je kan veranderingen aanbrengen of zinnen uitspreken die heling in het systeem kunnen bewerkstelligen. 

Wetmatigheden in familiesystemen of andersoortige systemen woorden zichbaar en voelbaar 

-Erbij horen - rechtmatige plaats

-De orde van de tijd

-Voorrang van het nieuwe

-Balans van geven en ontvangen

- Eigen verantwoordelijkheid

- Hierarchie

-Scheiding tussen leven en dood 

 

Waarom tafelopstellingen ?

Visualiseren is een universele taal. Het is een veilige opstellingsvorm : Het helpt om enige afstand te nemen, het is minder confronterent je neemt de metapositie in. Het geeft je structuur een kans om te verdiepen en te vertragen. De dynamieken kunnen zichbaar worden in families of in teams/ organisaties. Je kunt het gebruiken in relatietherapie of teambegeleiding.

Individuele opstellingen met vloerankers of met poppetjes ( tafelopstelling )

Relatietherapie

"Als je samen besluit in relatietherapie te gaan, dan komt de relatie in therapie".

De partnerrelatie staat in deze tijd erg onder druk. Het hebben van een bevredigende relatie blijkt in de praktijk van alledag, in onze veeleisende maatschappij zelfs een ware kunst. Relaties zijn in veel gevallen niet bevredigend. Niet omdat de partners hiertoe niet in staat zijn, maar omdat de moeilijkheidsgraad soms te hoog is.

De crisis waar het paar in zit , is vaak het zoeken naar nieuw evenwicht in de volgende fase van een relatie. Partners die naar hulp zoeken zijn moedige mensen die vaak geen uitweg meer zien om de relatie weer goed te krijgen. Tijdens de sessies kijk ik naar hoe jullie als partners contact maken. Wat zijn de onderliggende en niet uitgesproken verwachtingen ten opzichte van elkaar? Wat heeft de relatie nodig?

"Een crisis is een kans om het écht anders te gaan doen samen". 

In de relatietherapie werk ik vaak met de methode die ontwikkeld is door de Amerikaanse psychotherapeut Joseph Zinker. De kern ervan is dat jullie als paar tijdens de sessie met elkaar in gesprek gaan over wat voor jullie belangrijk is. Jullie krijgen van mij feedback op de wijze waarop jullie communiceren en aanwijzingen om het gesprek te verdiepen. Non-verbale signalen en onderliggende emoties spelen hierbij een belangrijke rol. We proberen samen het gewaarzijn te vergroten en jullie patronen te herkennen en ze, waar nodig, meer in contact te brengen. 

In relatietherapie werk ik ook regelmatig met Opstellingen en Stoelenwerk . ( zie individule therapie ) 

In het algemeen kunnen partners na een aantal sessie goed zelf verder. Soms duurt het langer dit ligt ook aan de themathiek, moeilijkheden en wensen. Een sessie duurt 1.5 uur.

Leertherapie

Leertherapie is bedoeld voor therapeuten in opleiding tot Gestalttherapeut, coach of psychotherapeut. Om andere mensen te kunnen begeleiden in hun werk en levenssituaties is het noodzakelijk dat je eerst je eigen clientervaringen op doet en dat je je eigen on-affe levensthema's onderzoekt. We onderzoeken je vragen die je hebt op dat moment. Dat kan gaan over jezelf of het werk met je cliënten. Leertherapie kan ook erg handig zijn voor therapeuten die vastgelopen zijn in hun werk.

 

Individuele coaching

Hoe kom ik meer bij mijn kracht en verlangen en hoe kan ik deze uitdragen tijdens mijn werk of in persoonlijke situatie? Bij coaching stel je een doel dat je daadwerkelijk wil bereiken. We verkennen eerst je coachingsvraag. Dat kan van alles zijn; Wat wil ik eigenlijk bereiken? Waar word ik blij van? Waar zit verbetering in? Hoe vind ik de balans? Hoe houd ik mijn energieniveau op pijl? Hoe Kan ik minder perfectionistisch zijn? Hoe voel ik me minder verantwoordelijk? Hoe geef ik mijn grenzen duidelijker aan? Raak ik in een burn-out of zit ik er al in?  Hoe verwerk ik onververwerkte zaken? Na het coachingstraject ben je meer in staat deze vragen te hanteren en er mee om te gaan en in overeenstemming te brengen met wie jij bent en wat jij wil.

Een individueel coachingstraject duurt gemiddeld 4 a 5 sessies.