Gabrielle van Vliet Gestalttherapie & Familieopstellingen - Nijmegen
Contact

Contact

Je kunt je bij mij aanmelden via de telefoon 06 27 29 77 99 of via de mail contact@gabriellevanvliet.nl. Je kan ook altijd een boodschap in spreken en dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Het eerste contact is een kennismaking als dat wederzijds goed voelt volgt er een intakegesprek . Hierin wordt duidelijk waar de hulpvraag ligt en of ik jou hiermee kan helpen. 

 

Contact

Locatie

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 9.00 t/m 21.30 uur

Zaterdag 9.00 t/m 17.00 uur

 

Mijn praktijk ligt aan de Waal, tegenover het labirinth, in de benedenstad van Nijmegen.  Als je met de auto komt kun je vlak bij de praktijk parkeren er staan borden voor P-bezoekers het is betaald parkeren. De bus stopt 150 meter van mijn praktijk. Vanuit het Centraalstation Nijmegen loop je in 15 min naar de oude Haven 52. 

Tarieven en vergoedingen

Tarieven Gestaltherapie en opstellingen 2024 

Intake  1 uur  € 60,-  

Individuele Gestaltherapie, Leertherapie en Coaching,  1 uur  € 85,-

Individuele opstelling met vloerankers of tafelopstelling 75 min € 100

Relatie Gestaltherapie  1.5 uur € 135,-

Familieopstellingen van 9.30 t/m 17.00

 127.50 €  Eigen opstelling inc lunch (€ 17.50)

 57.50 €  Representant inc lunch (€17.50)

Kosteloos annuleren van individuele therapie kan tot 24 uur voor de afspraak. Daarna wordt het consult in rekening gebracht. 

1 keer per maand mail ik de nota. Deze kun je bij je zorgverzekeraar indienen. 

Vergoeding door verzekeraars

Veel zorgverzekeraars vergoeden gestaltherapie geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering. De vergoeding valt onder de noemer alternatieve- complementaire geneeswijzen. De behandeling wordt niet afgetrokken van het eigen risico omdat het uit de aanvullende verzekering wordt vergoed. Coaching en relatietherapie zijn BTW plichtig en worden niet vergoed door zorgverzekeraars. 

Meer informatie over vergoedingen

Informatie Zorgwijzer

AGB-praktijkcode : 90-042847

AGB-individuele code 90-051617

KvK 50255053

Beroepsverenigingen en Klacht en Tuchtrecht

Europese Associatie voor Gestaltherapie EAGT

Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestaltherapie NVAGT 

  

Registratie Beroepsbeoefenaren Complimantaire Zorg RBCZ

 

Privacy en kwaliteitsborging

 
Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ik doe mijn best jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang tot jouw gegevens hebben.

Als therapeut heb ik als enige toegang tot jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden. Voor contact met derden, zoals je huisarts, zal ik van tevoren toestemming aan je vragen. De gegevens in het dossier blijven 20 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist.

Verdere details over de borging van je privacy staan in het privacy document en in de behandelovereenkomst die je na de intake van mij krijgt.

Indien je een klacht hebt, bespreek deze dan zo snel mogelijk met mij. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je je richten tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging NVAGT. Een andere optie is een procedure te starten bij het S.C.A.G. Zie hiervoor hun website SCAG.NL . In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ben ik hierbij aangesloten.

 

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg

Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe wet Wkkgz (Wet kwaliteit klachten geschillen zorg) van kracht geworden. Dit betekent o.a. dat je als zorgverlener de wettelijke plicht hebt om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en dat je lid bent van een erkende klachtencommissie. Daarnaast zijn er richtlijnen over de informatieplicht en de inhoud van de behandelovereenkomst.

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door verzekeraars, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie SCAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de SCAG Ledenadministratie aanvragen. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop Klachtencommissie is vermeld.